SEO NAME
Panelgesprekken, advies en realisatie

Passend onderwijs?

Als bestuur kan je je opsluiten in een kamer om een plan te schrijven over hoe je de komende jaren de zorg voor leerlingen gaat inrichten. Even flink doorwerken en overleggen met collega’s, dan komt er vanzelf een mooi plan uit. Amstelronde pakt het echter anders aan. Want wil je komen tot een echt goed plan, dan ga je natuurlijk in gesprek met diegene waar het om gaat.

Daarom organiseerden we diverse interactieve sessies waarbij we in gesprek zijn gegaan over zorg bij hoogbegaafdheid en het speciaal onderwijs. Tijdens een vissenkomsessie konden de aanwezige professionals leren van de ervaringen en wensen van ouders. Confronterend? Zeker want bij deze opzet zijn de ouders aan het woord, de professionals zitten als toehoorders om de ouders heen.

Waardevol? Ontzettend, doordat ouders zich gesteund voelen door elkaar durven ze echt te delen wat ze vinden. De opbrengst is een enorme hoeveelheid wensen, zorgen en tops waar de schoolteams en het bestuur mee aan de slag kunnen.

Een van de dingen die naar voren kwam is dat het schoolbestuur beter zichtbaar moet maken hoe de zorg is georganiseerd. Wat er allemaal mogelijk is en hoe je dat regelt. Daarom hebben we een infographic ontwikkeld waarin dit overzichtelijk wordt weergegeven. Ook hebben we gezorgd dat het nieuwe ondersteuningsplan er mooi uit ziet, door passend bij de huisstijl een nieuwe stijl te ontwikkelen.

Deze opdracht is uitgevoerd voor Amstelronde Passendonderwijs. Ben je benieuwd hoe jouw organisatie de stem van de klant kan laten horen? Hoe je cocreatie kan toepassen bij beleidsontwikkeling? Neem dan contact op.